Статьи

СКАРГА Голові Київської обласної державної адміністрації МЕЛЬНИЧУКУ Максиму Дмитровичу

Голові Київської обласної державної адміністрації МЕЛЬНИЧУКУ Максиму Дмитровичу

01196, м. Київ, площа Лесі Українки, 1

В інтересах: жителів села Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області

СКАРГА на незаконне будівництво

Вважаємо за необхідне довести до Вашого відома наступне.

В порушення вимог чинного законодавства України на території села Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, а саме на земельній ділянці за кадастровим номером 3222485901:01:039:0002 ведеться незаконне будівництво багатоквартирного житлового будинку.

Відповідно до інформації, яка міститься у публічній кадастровій карті, дана земельна ділянка, площею 2.5 га перебуває у комунальній власності та її цільове призначення: 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

Жителі села Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області неодноразово зверталися до забудовника - будівельних компаній “BUILDING DEVELOPMENT HOLDING" та “ACTION DEVELOPMENT' для того, щоб ознайомитися з документами, на підставі яких здійснюється будівництво. Проте щоразу отримували відмову у грубій формі.

Як стало відомо мешканцям села Петропавлівська Борщагівка, голова Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Кодебський Олексій Іванович за допомогою своїх офшорних підприємств (вищевказаних будівельних компаній) проводить масову незаконну забудову на земельній ділянці, яка, по-перше, була виділена без будь-яких законних підстав, а по-друге, має інше цільове призначення.

Вважаємо, що такі дії є грубим порушенням законодавства України, підзаконних нормативно-правових актів та інтересів мешканців села Петропавлівська Борщагівка виходячи з нижчевикладеного.

Відповідно до ст. 5 ЗУ «Про основи містобудування» при здійсненні містобудівної діяльності повинні бути забезпечені:


 • розробка містобудівної документації, проектів конкретних об'єктів згідно з вихідними даними на проектування, з дотриманням державних стандартів, норм і правил;
 • розміщення і будівництво об'єктів відповідно до затверджених у встановленому порядку містобудівної документації та проектів цих об'єктів;
 • урахування державних та громадських інтересів при плануванні та забудові територій;
 • урахування законних інтересів та вимог власників або користувачів земельних ділянок та будівель, що оточують місце будівництва;
 • інформування через засоби масової інформації громадян про плани перспективного розвитку територій і населених пунктів, розміщення важливих містобудівних об'єктів;
 • участь громадян, об'єднань громадян в обговоренні містобудівної документації, проектів окремих об'єктів і внесення відповідних пропозицій до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій;
 • захист прав громадян та громадських організацій згідно із законодавством.


Відповідно до ст. 24 ЗУ «Про основи містобудування» державний контроль у сфері містобудування здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю, органами місцевого самоврядування та іншими уповноваженими на це державними органами.

Відповідно до ч.2 ст.5 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI вимоги містобудівної документації є обов'язковими для виконання всіма суб'єктами містобудування.

Відповідно до ч.ч.І, 2 та З ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI

Громадським слуханням підлягають розроблені в установленому порядку проекти містобудівної документації на місцевому рівні: генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій.

Затвердження на місцевому півні містобудівної документації, зазначеної у частині пертій цієї статті, без проведення громадських слухань щодо проектів такої документації забороняється.

Сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи зобов'язані забезпечити:


 • оприлюднення прийнятих рішень щодо розроблення містобудівної документації на місцевому рівні з прогнозованими правовими, економічними та екологічними наслідками;
 • оприлюднення проектів містобудівної документації на місцевому рівні та доступ до цієї інформації громадськості;
 • узгодження спірних питань між громадськістю і замовниками містобудівної документації на місцевому рівні через погоджувальну комісію.


Відповідно до п. 4 Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. N 555:

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад оприлюднюють у двотижневий строк прийняті органами місцевого самоврядування рішення щодо розроблення проектів містобудівної документації шляхом опублікування таких рішень у засобах масової інформації, що поширюються на відповідній території, а також розміщення на офіційному веб-сайті відповідного органу місцевого самоврядування.

Оприлюднення розроблених в установленому законодавством порядку проектів містобудівної документації здійснюється не пізніш як у місячний строк з дня їх подання розробником до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради шляхом розміщення матеріалів (планшетів, макетів) у визначеному органом місцевого самоврядування місці та інформування громадян через розповсюдження брошур і повідомлень, засоби масової інформації, що поширюються на відповідній території, а також розміщення інформації на офіційному веб-сайті відповідного органу місцевого самоврядування.

Повідомляємо, що громадські слухання з приводу будівництва багатоквартирного житлового будинку на земельній ділянці за кадастровим номером 3222485901:01:039:0002, як цього вимагає законодавство України, не проводилися. Також не було оприлюднено рішення Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради про будівництво цього багатоквартирного будинку.

Також згідно з інформацією Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку цільовим призначенням земельної ділянки за кадастровим номером 3222485901:01:039:0002 є: 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

Відповідно до абз. 2 ч. 2 ст. 24 «Про регулювання містобудівної діяльності» забудова земельної ділянки здійснюється в межах її цільового призначення, встановленого відповідно до законодавства.

Згідно з абз. 1, 2 ст. 50 ЗУ «Про землеустрій» від 22.05.2003 № 858-IV проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок складаються у разі зміни цільового призначення земельних ділянок або формування нових земельних ділянок. Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок погоджуються та затверджуються в порядку, встановленому Земельним кодексом України.

У ч. 2 ст.20 Земельного кодексу України зазначено наступне:

Зміна цільового призначення земельних ділянок державної або комунальної власності провадиться Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, які приймають рішення про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу цих ділянок у власність або надання у користування відповідно до повноважень, визначених ст. 122 Земельного кодексу України.

Відповідно до п.З ч.І ст. 34 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності»

Замовник має право виконувати будівельні роботи після видачі замовнику органом державного архітектурно-будівельного контролю дозволу на виконання будівельних робіт - щодо об'єктів будівництва, що належать до IV і V категорій складності.

Згідно з п. 5 та 6 Порядку віднесення об'єктів будівництва до IV і V категорій складності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 p. N

557:

До IV категорії складності відносяться об’єкти будівництва, які мають хоча б одну з таких ознак:


 • розраховані на постійне перебування більш як 300 осіб та (або) періодичне перебування більше 500 осіб;
 • становлять можливу небезпеку для більш як 10000 осіб, які перебувають поза об'єктом;
 • у разі аварії або неможливості (недоцільності) подальшої експлуатації:


можуть спричинити збитки в обсязі понад 15000 мінімальних розмірів заробітних

плат;

можуть призвести до припинення функціонування об'єктів транспорту, зв'язку, енергетики та інженерних мереж регіонального рівня;

можуть призвести до втрати об'єктів культурної спадщини місцевого значення.

До V категорії складності відносяться об'єкти будівництва, які мають хоча б одну з таких ознак:


 • згідно із Законом України "Про об'єкти підвищеної небезпеки" є об'єктами підвищеної небезпеки;
 • розраховані на постійне перебування більш як 400 осіб та (або) періодичне перебування понад 1000 осіб;
 • становлять можливу небезпеку для більш як 50000 осіб, які перебувають поза об'єктом;
 • у разі аварії або неможливості (недоцільності) подальшої експлуатації:


можуть спричинити збитки в обсязі понад 150000 мінімальних розмірів заробітних

плат;

можуть призвести до припинення функціонування об'єктів транспорту, зв'язку, енергетики та інженерних мереж загальнодержавного значення;

можуть призвести до втрати об'єктів культурної спадщини національного значення.

Відповідно до п.гі. З, 4, 8 п. 11 Порядку здійснення державного архітектурно- будівельного контролю, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 p. N 553:

Посадові особи органів державного архітектурно-будівельного

контролю під час здійснення державного архітектурно-будівельного контролю мають право:


 • Видавати обов'язкові для виконання приписи щодо:
 • усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил;
 • зупинення підготовчих та будівельних робіт, які не відповідають вимогам законодавства, зокрема будівельним нормам, містобудівним умовам та обмеженням, затвердженому проекту або будівельному паспорту забудови земельної ділянки, виконуються без повідомлення, реєстрації декларації про початок їх виконання або дозволу на виконання будівельних робіт;
 • Проводити перевірку відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт вимогам будівельних норм, державних стандартів і правил, затвердженим проектним вимогам, рішенням, технічним умовам, своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічною і проектною документацією зйомок, замірів, випробувань, а також ведення журналів робіт, наявності у передбачених законодавством випадках паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів та іншої документації;
 • Отримувати в установленому законодавством порядку від органів виконавчої


влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, фізичних

осіб інформацію та документи, необхідні для здійснення державного архітектурно-будівельного контролю.

У ст. 25 ЗУ «Про основи містобудування» встановлено:

Особи, винні у:


 • недотриманні державних стандартів, норм і правил при проектуванні і будівництві;
 • проектуванні об'єктів з порушенням затвердженої у встановленому порядку містобудівної документації;


несуть відповідальність, передбачену законом.

Таким чином, є підстави вважати, що будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: Київська область, село Петропавлівська-Борщагівка, вул. Садова, 51 на земельній ділянці за кадастровим номером 3222485901:01:039:0002 ведеться незаконно, на самовільно зайнятій земельній ділянці з іншим цільовим призначенням, всупереч вимогам законодавства та без необхідної дозвільної документації, що становить загрозу та небезпеку для жителів села Петропавлівська-Борщагівка, у зв'язку з цим та на підставі вищевикладеного, -

ПРОШУ:


 1. Провести перевірку відповідності будівництва багатоквартирного житлового будинку на території села Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, за адресою: Київська обл., село Петропавлівська Борщагівка, вул. Садова, 51 (земельна ділянка за кадастровим номером 3222485901:01:039:0002) законодавству України, державним стандартам, нормам і правилам, архітектурним вимогам, технічним умовам, затвердженим проектним рішенням, а також місцевим правилам забудови населених пунктів.
 2. Прийняти відповідне рішення про визнання будівництва багатоквартирного житлового будинку, шо ведеться на земельній ділянці за кадастровим номером 3222485901:01:039:0002 незаконним та самочинно збудованим, що порушує будівельні та санітарні норми та вжити відповідні заходи, передбачені законодавством.
 3. Про результати проведеної перевірки повідомити мене письмово у встановленому законом порядку за вказаною адресою для надання відповіді (01025, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 4, оф. 9).


Додатки:


 1. Копія видрукування з публічної кадастрової карти.
 2. Фото, що підтвержують факт незаконного будівництва.
 3. Копія договору про надання правової допомоги № 11/04/2016-97905-Ц від 11.04.2016 року.
 4. Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.


Конструктор сайтов
Nethouse
Бесплатный сайт на Nethouse