Статьи

Позов про скасування декларації про ведення в експлуатацію
ПОЗОВ

про скасування реєстрації декларації про готовність об’єкта до експлуатації № КС

143151810647

30.06.2015 року Департамент державної архітектурно-будівельної інспекції (надалі Відповідач) провів реєстрацію декларації про готовність об'єкта до експлуатації № КС 143151810647 (надалі Декларація), якою ввів в експлуатацію об’єкт нерухомості - багатоквартирний житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями, який відноситься до III категорії складності, що знаходиться за адресою Київська обл., Києво- Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Миру, 15А (надалі Об’єкт нерухомості).

Замовник Декларації - Кукса Костянтин Михайлович, ТТ №212010, виданий Подільським РВ ГУДМС України в. місті Києві, 10.01.2014 р., м. Київ, вул. Олени Теліги, 55, кв.14, номер облікової картки платника податків 3065110479.

Дії Відповідача щодо реєстрації Декларації є такими, що порушують вимоги чинного законодавства України, внаслідок чого Декларація підлягає скасуванню з наступних підстав.

Багатоквартирний житловий будинок, який був введений в експлуатацію вищезазначеною декларацією розташований на земельній ділянці за кадастровим номером 3222485901:01:031:5057, яка належить на праві приватної власності Куксу Костянтину Михайловичу.

Відповідно до п. 11-1 Декларації «Інформація про документ, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або договір суперфіцію чи договір про встановлення права земельного сервітуту щодо будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури» зазначено:


 • свідоцтво про право власності на нерухоме майно на земельну ділянку площею 0,9862 га від 28.04.2015р., індексний номер: 36858554, кадастровий номер: 3222485901:01:031:5057, серія СТА № 787019;
 • витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 28.04.2015р., індексний номер 36858823, Номер запису про право власності: 9503613, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 626498232224, серія ЕЕХ №268436.


Проте, згідно з вищезазначеним свідоцтвом про право власності на земельну ділянку її площа становить 0, 9862 га, тобто 9862 кв. метри, в той час, як у Декларації вказано, що загальна площа будівлі - 10431,8 кв. метри, що на 569,8 кв. метри є більшою, ніж площа самої земельної ділянки.

Згідно ч.2 ст. 116 Земельного кодексу України набуття права на землю громадянами та юридичними особами здійснюється шляхом передачі земельних ділянок у власність або надання їх у користування.

Між тим, як зазначено вище, частина Об’єкту нерухомості, а саме 569,8 кв.м. знаходиться за межами земельної ділянки, що належить Третій особі, тобто на земельній ділянці що належить іншому власнику/власникам. При цьому в декларації не має відомостей щодо правових підстав (дозволу, оренди, передання у користування) для зведення на такій земельній ділянці частини Об’єкту нерухомості.

Вказане, у відповідності до Ухвали ВАСУ від 26.05.2015 року по справі №815/6020/13-а є підставою для скасування реєстрації декларації, оскільки призводить до введення в експлуатацію об'єкту нерухомості на земельній ділянці, яка не передавалась в користування або у власність замовнику.

Статтею 376 ЦК України визначено ознаки самочинного будівництва. До нього належить будівництво, яке:


 • здійснюється на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети;
 • без належного дозволу;
 • без належно затвердженого проекту;
 • з істотними порушеннями будівельних норм і правил.


Таким чином, розбіжності між даними, які зазначені у декларації та свідоцтві про право власності на земельну ділянку є підставою вважати, що Об’єкт нерухомості є самочинним будівництвом, оскільки частина її знаходиться на самовільно зайнятій земельній ділянці.

Крім того у пункті 15 Декларації зазначено, що «На об'єкті виконано всі передбачені проектною документацією згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами роботи».

Проте, будівництво багатоквартирного житлового будинку було проведено з порушенням вимог законодавства України у сфері містобудування та Державних будівельних норм, які полягають в наступному.

Відповідно до ч.ч.І, 2 та 3 ст. 21 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI

Громадським слуханням підлягають розроблені в установленому порядку проекти містобудівної документації на місцевому рівні: генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій.

Затвердження на місцевому рівні містобудівної документації, зазначеної у частині першій цієї статті, без проведення громадських слухань щодо проектів такої документації забороняється.

Сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи зобов’язані забезпечити:


 • оприлюднення прийнятих рішень щодо розроблення містобудівної документації на місцевому рівні з прогнозованими правовими, економічними та екологічними наслідками;
 • оприлюднення проектів містобудівної документації на місцевому рівні та доступ до цієї інформації громадськості;
 • узгодження спірних питань між громадськістю і замовниками містобудівної документації на місцевому рівні через погоджувальну комісію.


В той час. як громадські слухання з приводу будівництва багатоквартирного житлового будинку на земельній ділянці за кадастровим номером 3222485901:01:031:5057, як цього вимагає законодавство України, не проводилися. Також не було оприлюднено рішення Петропавлівсько- Борщагівської сільської ради про будівництво цього багатоквартирного будинку, не було оприлюднено прийняті рішення сільською радою щодо розроблення містобудівної документації на місцевому рівні з прогнозованими правовими, економічними та екологічними наслідками. Також не було забезпечено узгодження спірних питань між громадськістю і замовниками містобудівної документації на місцевому рівні через погоджувальну комісію.

Також слід зазначити, що відповідно до п. 3.27 ДБН 360-92 Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень, зазначено, що основним типом житлової забудови у З сільських населених пунктах є одно-, двоповерхова з присадибними ділянками господарськими будівлями для ведення особистого підсобного господарства.

Відповідно до п. З 12 (ДБН Б.2.4-1-94) «Планування і забудова сільських поселень забудова території для заселення сільських населених пунктів може здійснюватися садибними та без садибними будинками різних типів. Будівництво секційних житлових будинків передбачається за умов відповідного обґрунтування, але, як правило, не вище 4-х поверхів.

Тип, кількість поверхів та довжина будинків визначаються згідно з містобудівною документацією.

Між тим, з п. 13 Декларації вбачається, що кількість поверхів будинку становить 9+иоколь+мансарда, що на 5 поверхів перевищує норму, встановлену у ДБН Б.2.4-1-94 Планування і забудова сільських поселень.

Згідно з ч. 2 ст. 39-1 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» декларація підлягає скасуванню інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, у разі виявлення інспекцією факту подання недостовірних даних, наведених у надісланому повідомленні чи зареєстрованій декларації, які є підставою вважати об'єкт самочинним будівництвом, зокрема якщо він збудований або будується на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без відповідного документа, який дає право виконувати будівельні роботи, чи належно затвердженого проекту або будівельного паспорта.

На реалізацію вказаних законодавчих приписів КМУ своєю постановою від 13.04.11 №461 затвердив Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. Відповідно до абз. 7 п. 22 вказаного Порядку у разі виявлення Інспекцією недостовірних даних (встановлення факту, що на дату реєстрації декларації інформація, яка зазначалася в ній, не відповідала дійсності, та/або виявлення розбіжностей між даними, зазначеними у декларації), наведених у зареєстрованій декларації, які є підставою вважати об'єкт самочинним будівництвом, зокрема, якщо він збудований або будується на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без документа, який дає право виконувати будівельні роботи, чи належно затвердженого проекту або будівельного паспорта, реєстрація такої декларації підлягає скасуванню Інспекцією. Інспекція скасовує реєстрацію декларації шляхом видачі відповідного наказу та виключає запис про її реєстрацію з єдиного реєстру протягом п'яти робочих днів з дня виявлення факту подання недостовірних даних, наведених у декларації, які є підставою вважати об'єкт самочинним будівництвом. Інспекція скасовує реєстрацію декларації за рішенням суду про скасування реєстрації декларації, що набрало законної сили. Про скасування реєстрації декларації замовник письмово повідомляється протягом трьох робочих днів з дня її скасування. Після скасування реєстрації декларації замовник має право повторно подати її згідно з вимогами, встановленими законодавством.

Аналіз наведених законодавчих положень дає підстави для висновку, що законодавцем визначений вичерпний перелік підстав для скасування реєстрації декларації про готовність об'єкта до експлуатації:


 • виявлення Інспекцією недостовірних даних (встановлення факту, що на дату реєстрації декларації інформація, яка зазначалася в ній, не відповідала дійсності, та/або виявлення розбіжностей між даними, зазначеними у декларації), наведених у зареєстрованій декларації, які є підставою вважати об'єкт самочинним будівництвом, зокрема, якщо він збудований або будується на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без документа, який дає право виконувати будівельні роботи, чи належно затвердженого проекту або будівельного паспорта;
 • наявність рішення суду про скасування реєстрації декларації, що набрало законної сили.


Згідно ч. 2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого

самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та Законами України.

Таким чином, у Декларації про готовність об'єкта до експлуатації від 30.06.2015 року № КС 143151810647 зазначена інформація, що не відповідає дійсності, подані недостовірні дані, які є підставою вважати об'єкт самочинним будівництвом, а тому реєстрація Декларації підлягає скасуванню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 2, 6,9, 11, 104,106, КАС України,

ПРОШУ:


 1. Скасувати реєстрацію декларації від 30.06.2015 року № КС 143151810647 про готовність об'єкта до експлуатації, розташованого за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка. вул. Миру, 15А.
 2. Судові витрати покласти на Відповідача.


Додатки.


 1. Копія декларації про готовність об'єкта до експлуатації від 30.06.2015 року № КС
 2. Копія рішення Виконавчого комітету Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради №229 від 27.07.2014 року.
 3. Копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно земельну ділянку серія СТА № 787019.
 4. Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 28.04.2015р. серія ЕЕХ №268436.
 5. Ухвала ВАСУ від 26.05.2015 року по справі №815/6020/13-а.
 6. Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.
 7. Копія позовної заяви з додатками для відповідача та третьої особи.Конструктор сайтов
Nethouse
Бесплатный сайт на Nethouse